• Produkcja oprogramowania była początkowo dla nas naturalnym uzupełnieniem integracji systemów komputerowych i usług outsourcingowych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na stopniowy rozwój działu produkcji oprogramowania i obecnie jest to najszybciej rozwijająca się działalność. Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania aplikacyjnego na indywidualne zamówienie według dostarczonych specyfikacji lub według projektów przygotowywanych przez współpracujących z nami specjalistów różnych dziedzin. W tworzeniu oprogramowania kładziemy nacisk na zagadnienia związane z elektroniczną wymianą danych i na wykorzystanie internetu w praktycznych procedurach biznesowych.
  • Stosujemy m.in. następujące technologie i platformy programistyczne:
Systemy operacyjne UNIX (BSD, Linux, Solaris), Windows, Novell
Platformy programistyczne JSE - Java Standard Edition, JEE - Java Enterprise Edition
Języki programowania i języki skryptowe Java, ANSI C, C++, Visual Basic, SQL, PLSQL, JavaScript, PHP, Bash
Interfejsy programowe, API, pakiety, biblioteki, Frameworki JSP, Serwlety, EJB3, JDBC, JMS, JNDI, RMI, JTA, Hibernate, Struts, Log4J, Ant, Xdoclet, Ajax, JSF, Seam, JasperReports
Serwery aplikacyjne JEE JBoss, Tomcat, GlassFish
Bazy danych PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQLServer

 

 

rok założenia 1993

<IMG SRC="nonflash.gif" width=123 height=350 BORDER=0>
 
Copyright by INFO-CENTRUM