• Uwaga zarówno szefów jak i pracowników firmy powinna być skupiona na jej prowadzeniu i działalności. Zajmowanie się sprawami nie związanymi bezpośrednio z firmą niekorzystnie wpływa na wydajność pracy przysparzając wielu stresów. Dla tych, którzy chcą skoncentrować swoją uwagę na prowadzeniu firmy i zapomnieć o problemach związanych z awarią sprzętu komputerowego, utratą danych, zawirusowaniem komputerów, rozwojem oprogramowania, itd., polecamy "Stałą umowę serwisową". Przeznaczona jest ona zarówno dla firm małych, które chcą się prężnie rozwijać, jak i dużych, o rozbudowanej strukturze i ustabilizowanej pozycji na rynku.
  • W skład usług objętych stałą typową umową serwisową wchodzi m.in.:
  • opieka nad sprzętem (konserwacja, nadzór, kontrola poprawności pracy);
  • opieka nad oprogramowaniem systemowym (szybkie usuwanie awarii, usuwanie wirusów; porządkowanie danych, - pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych);
  • ochrona danych (archiwizacja danych, projektowanie kopii bezpieczeństwa);
  • administrowanie siecią komputerową;
  • doradztwo w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury informatycznej;
  • wdrażanie nowego oprogramowania, w tym również realizacja aplikacji odpowiadających specyficznym potrzebom klienta.
  • Ze względu na bardzo duże znaczenie danych przechowywanych na firmowych komputerach szczególnie duży nacisk kładziemy na ich zabezpieczenie. Pomocne jest w tym nasze doświadczenie oraz opracowane przez nas własne systemy zabezpieczania danych komputerowych.

 
 

rok założenia 1993

<IMG SRC="nonflash.gif" width=123 height=350 BORDER=0>
 
Copyright by INFO-CENTRUM