• Dostrzegając konieczność implementacji nowoczesnych zastosowań informatycznych oraz internetu w administracji publicznej, aktywnie włączyliśmy się w prace międzynarodowego konsorcjum E.D.E.N. (Electronic Democracy European Network), którego celem jest zaprojektowanie i rozwój narzędzi elektronicznej demokracji. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, w ramach 5 Programu Ramowego UE - Information Society Technologies.

  • Wykorzystując doświadczenia z prac w projekcie EDEN, opracowaliśmy i wdrożyliśmy do użytku podmiotowe wersje Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na konieczność posiadania Biuletynu przez szerokie grono podmiotów - administrację publiczną, partie polityczne, związki zawodowe, podmioty reprezentujące Skarb Państwa i inne, oferujemy współpracę i zaprojektowanie Biuletynu oraz dostosowanie do potrzeb określonej grupy użytkowników.
  • Poszczególne wersje Biuletynu mają postać portalu i wyposażone są w mechanizmy umożliwiające w sposób aktywny wpływanie na treści, publikowane w Biuletynie. Prostota systemu i szerokie możliwości powodują, że oferowany przez nas produkt spotyka się z szerokim uznaniem ze strony korzystających z niego użytkowników. Przykłady zastosowań Biuletynu znaleźć można na stronach Urzędów Miasta Stalowej Woli oraz Niska.

 
 

rok założenia 1993

<IMG SRC="nonflash.gif" width=123 height=350 BORDER=0>
 
Copyright by INFO-CENTRUM